2020. máj 27.
Pedagógusok az online otthonoktatásban

Pedagógusok az online otthonoktatásban

írta: Bernschütz


Hogyan élték meg a pedagógusok az online otthonoktatást? 

 

Elsősorban szeretnék köszönetet mondani Fülöp Hajnalkának, aki volt olyan kedves és több országos pedagógus közösségi oldalon tette közzé a kérdőívemet. Neki köszönhetően 280 pedagógus töltötte ki a kérdőívet, a szülőit 530 fő. De jóval kevesebb pedagógus van országunkban, mint szülő, úgyhogy én ezt óriási sikernek érzem, és hálás vagyok. Ismét NEM reprezentatívak az országra nézve az eredmények, de pilot kutatáshoz megfelelőek. 

A minta

A válaszadók 91 % -a nő, ahogy látható az ábrán 56,4%-a  40-55 (X generációba tartozik). 

 

 

Ha azt nézzük, hogy hol tanítanak, akkor a legtöbben az általános iskolát adták meg (63%). A válaszadók 25%-a él a fővárosban, 35%-a városban, illetve 23%-a megyeszékhelyen. 

 

Mennyi időt töltenek/töltöttek a pedagógusok naponta az online otthonoktatásban?

Ezt a kérdést úgy próbáltam mérni, hogy időintervallumot adtam meg és átlagolást kértem a válaszadóktól. [Itt 1=1 óra,stb.]

 Azt láthatjuk, hogy a legtöbb oktató közel 19,6 % átlagosan naponta 4 órát foglalkozott az online otthonoktatással. A kapcsolatok vizsgálatakor gyenge szignifikáns kapcsolatot találtunk a között, hogy milyen intézményben oktat és a között, hogy hány órát tölt online otthonoktatással. Tehát kis mértékben de eltér az online otthonoktatásban eltöltött idő, attól függően, hogy hol oktat. 

Mennyi időt készülnek fel a pedagógusok naponta?

A többsége - 32,7 % -  6 órát, vagy többet készült másnapra. Ha a következő ábrát nézzük, akkor nem csodálkozunk, hogy az online otthonoktatás ennyi "túlórát"  jelentett nekik, hiszen 68,2%-a jelölte be a megadott skálán 4-5 válaszopciót, tehát jórészt át kellett alakítaniuk az eddigi oktatási módszerüket online csatornára [Itt 1- egyáltalán nem, 5 - teljes mértékben átalakítottam az oktatási feladatokat]. A digitális BEVÁNDORLÓK számára óriási többletterhet rótt egy általuk kevésbé ismert online felületen kialakított oktatás. A régi jól bevált offline feladatokat és/ vagy ismeretterjesztést, át kellett formálniuk egy olyan platformra, amit ők eddig nem ismertek, bevándorlók voltak. Generációs szakértő szemmel ez plusz terhet rótt rájuk, hogy hirtelen egyik napról a másikra minden megszokott offline információátadási és beszámolási módszert el kell engedniük és fejest ugraniuk egy általuk nem ismert területbe, későbbiekben még írok a digitális kompetencia fontosságáról, és igen a generációs különbségek léteznek (Online oktatas facebook oldalon számos technikai bakikról számoltak be a pedagógusok, még én is, oktatói szerepemben posztoltam egy problémámat).

 Mennyiben változtattál a saját feladataidon az online platformon kért/kedvelt feladatokkal kapcsolatban?

Végezetül szeretném bemutatni azoknak a változóknak a megoszlását, amelyekkel a szülők vélekedését is árnyaltam.

"Kihívás nekem most egyszerre tanárnak lenni, szülőnek, és a háztartási munkában is részt venni."

Akik teljesen egyetértenek ezzel az állítással a válaszadók 37,4 %-a, ez kicsivel alacsonyabb a szülők %-val, ami közel 42% volt. Így is a válaszadók közel 53,1%-a választotta a 4-5 opciót. [Itt 1- egyáltalán nem értek egyet/egyáltalán nem igaz rá(m), 5- teljes mértékben egyetértek / teljes mértékben igaz rá(m)]. Ha a kapcsolatok szorosságát nézzük, akkor a "kihívás ez a helyzet" változó között és a között, hogy melyik korcsoportba tartozik az adott illető erős szignifikáns kapcsolat van. Tehát, minél idősebb a válaszadó, annál jobban érzi, hogy kihívás megfelelnie mint oktatónak, az online otthonoktatásban, holott a digitális eszközök adottak számukra (egy másik változó szerint megfelelőek a digitális felszereltségük az oktatóknak). Illetve még gyenge a kapcsolat a "melyik intézményben oktat" változó és ezen változó között. Tehát van gyenge kapcsolat a között, hogy mennyire éli meg kihívásnak a pedagógus, és a között, hogy milyen típusú intézményben oktat. 

[Megnéztem a "Digitális tudásom megfelelő." változó kapcsolati szorosságát az alapvető (kor, lakhely, oktatási intézmény) kategóriákkal, és láss csodát, mindegyik erős és szignifikáns volt. Tehát igenis változik a digitális tudás szintje attól függően, hogy merre él, milyen korú, és milyen intézményben oktat.]

 Nézzük össze a két adatsort!

Teljesen egyértelmű hogy a százalékos arányok összehasonlításánál, a szülők azok, akik kihívásnak élték meg ezt a helyzetet. Ahogy előző posztomban is beszámoltam arról, hogy amikor szöveges választ kértem tőlük ott kifejtették, hogy teljes káosz uralkodik most, háztartást vezetnek, otthon dolgoznak, otthon tanulnak...

Nézzük a másik változót, amely a szülői lekérdezésnél is árnyalta képet!

Alig tudom utolérni magamat (pedagógus válaszok).

A pedagógusok válaszaiból azt látjuk, hogy 4-5 válaszopciót a minta 49,1%-a jelölte meg, tehát vagy teljesen mértékben egyetért ezzel a kijelentéssel, vagy simán csak, egyetért. [Itt 1- egyáltalán nem értek egyet/egyáltalán nem igaz rá(m), 5- teljes mértékben egyetértek / teljes mértékben igaz rá(m)]. Ha megnézzük a szülők és a pedagógusok százalékos összehasonlítását azt olvashatjuk le belőle, hogy a pedagógusok néhány százalékkal, de lekörözik a szülőket. Lehet ez a sok órai jelenlét, a plusz felkészülési idő, a digitális kompetencia, ismeretek hiánya, de a pedagógusok voltak azok, akik most alig érték utol magukat ebben az online otthonoktatásban.

 

A hetek óta fennálló online otthonoktatás sajátos, egyedi megoldásokat hozott. Az X generációs pedagógusok esetén nem volt még példa a karanténra a saját generációs múltjukban. Emellett ők tartoznak DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK közé, tehát nekik valóban okozott a saját munkavégzésükben problémát, hogy olyan csatornára kellett vinni, amelyet nem annyira ismertek. Illetve az érdemjegyek kiosztása is problémát okozott.

A megkérdezett pedagógusok több mint 90 %-ban nők [országos adatok is azt támasztják alá, hogy többségében nők a pedagógusok], és ahogyan a szülőknél is, itt is, további feladatokat, időt és energiát vont el, más szerepétől is, ahogy láttuk a "kihívás" illetve az "alig tudom utolérni magam" változók százalékos megoszlását.

A karanténhelyzet az X, illetve az idősebb Y generációsokat érinti leginkább. A kihívások, a megmérettetések, és a nehéz döntések. Most ezen adatok tükrében pedig módosítanom kell  ISMÉT a megállapításomat arra, hogy a pedagógusok kapcsán az  X  generációs NŐK érintettek a leginkább.

Szerző: Bernschütz Mária, generációkutató

A kérdőív elemzésének ez a 2. része. A kérdőív jóval hosszabb volt,mint az itt bemutatott néhány változó alakulása. 

A szülőkkel kapcsolatos blogposzt itt érhető el: https://generatika.blog.hu/2020/05/11/nok_a_tanito_asztal_mogott_is

 A témáról szívesen tartok előadást, kérem, a részletekért itt keressen: bernschutz.maria@gmail.com


Szólj hozzá

kutatás online pedagógus távoktatás otthonoktatás